Podporujeme ekologické projekty

Rozhodli sme sa finančne podporovať ekologické projekty, ktoré pozitívne ovplyvňujú životné prostredie. Pri realizácii platby si vyberiete jednu organizáciu, ktorej poputuje 1 % z ceny Vašej objednávky. Do výberu sa dostali organizácie Permakultúra SK, Sosna, Živica, Prales a OZ UV.

Rozhodli sme sa finančne podporovať zaujímavé ekologické projekty, ktoré pozitívne ovplyvňujú životné prostredie. Ak si u nás objednáte akýkoľvek tovar, pri realizácii platby si vyberiete jednu organizáciu, ktorej následne poputuje 1% z ceny Vašej objednávky. Nakoľko ide výhradne o snahu urobiť niečo pre našu planétu, uvedený príspevok financujeme výhradne z nášho zisku a nemá žiaden vplyv na ceny jednotlivých produktov a služieb.


Pri výbere organizácií sme sa sústredili najmä na to, akým spôsobom sa ich projekty podieľajú na znižovaní uhlíkovej stopy a podpore trvale udržateľného rozvoja a zároveň aký je ich celkový dopad na spoločenské povedomie o klimatických zmenách.

 

Do definitívneho výberu sa dostali organizácie:


Permakultúra SK

Logo organizácie Permakultúra SKTáto organizácia nás zaujala vďaka dlhodobej snahe spájať ľudí a organizácie so záujmom o permakultúru a trvale udržateľný rozvoj. Už niekoľko rokov prináša informácie o dianí, pravidelne školí záujemcov v základoch permakultúry a šíri tak jej myšlienky smerom k verejnosti. Vďaka svojim projektom uplatňuje jej princípy v praktickom živote a jeho odvetviach, či už ide o poľnohospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo, architektúru, sociálne a ekonomické otázky. Medzi ich hlavné činnosti patrí úspešný festival Permakultúra v meste, ktorého 7. ročník sa uskutoční 25.11. tohto roku vo Zvolene. Práve tento festival sme sa rozhodli uviesť do výberu podporovaných akcií, takže 1 percento z ceny objednávky môžete poslať práve na jeho organizáciu.


Logo festivalu Permakultúra v mesteFestival Permakultúra v meste je originálne podujatie, ktoré ponúka bohatý a zaujímavý program prednášok, diskusií, sprievodných podujatí a najmä príležitostí stretnúť sa s ľuďmi, ktorí sa zaujímajú o tému permakultúry. Festival permakultúry na Slovensku ponúka každoročne rôznorodé prednášky odborníkov od ovocinárov až po sociológov, ktoré sa dotýkajú nie len samotnej permakultúry, ale aj iných oblastí života. Je to podujatie, na ktorom majú návštevníci možnosť dozvedieť sa viac o permakultúre, o ľuďoch, ktorí ňou žijú a uplatňujú ju v praxi.


 Živica

Logo organizácie ŽivicaŽivica patrí medzi najväčšie organizácie svojho druhu na Slovensku. Vďaka svojim projektom mala táto nezisková organizácia za posledné roky možnosť vychovávať najmladšie generácie žiakov a študentov, ale takisto ovplyvňovať myslenie a svet dospelých ľudí, v ktorých vyvoláva túžbu po zmene a zodpovednosti voči životnému prostrediu. Výchova a motivácia k ekologickej zodpovednosti je aj podľa nás jednou z najdôležitejších činností pri tomto druhu aktivizmu. Sme presvedčení, že práve enviromentálne vzdelávanie má z dlhodobého hľadiska priamy dopad na znižovanie uhlíkovej stopy. V rámci našej akcie sme sa rozhodli finančne podporiť projekt Záhrada, ktorá učí.


Logo projektu Záhrada, ktorá učíIde o celoslovenský projekt, ktorého cieľom je zmeniť nudný betónový pozemok školského dvoru na záhradu, v ktorej sa žiaci a pedagógovia naučia mnoho o výsadbe, pestovaní a údržbe rastlín a tým pádom tak priniesť na pozemok školy množstvo zelene a kyslíka. V rámci tohto projektu Živica poskytuje školám odbornú a finančnú podporu pri návrhu, budovaní a využívaní týchto školských záhrad. Súčasťou tohto projektu je tiež Živel, ocenenie za enviromentálnu výchovu, ktorá je udeľovaná žiakom, pedagógom a tiež celým školám, ktoré úspešne realizujú enviromentálnu výchovu.

Sosna

Logo organizácie Sosna

Občianske združenie SOSNA bolo založené v roku 1992 a od svojich začiatkov je zamerané na enviromentálnu výchovu a vzdelávanie k ekologickej zodpovednosti. V obci Družstevná pri Hornáde, ktorá sa nachádza 12 km od Košíc, si SOSNA vybudovala Ekocentrum s Prírodnou záhradou, ktoré je unikátnym, nezávislým vzdelávacím centrom enviromentálnej výchovy. Združenie tu pravidelne organizuje množstvo kurzov, tvorivých dielní, výučbové programy a exkurzie pre všetky vekové kategórie. Takmer všetky materiály, ktoré boli pri stavbe Ekocentra použité, boli lokálneho pôvodu - drevo, slama, konope, íl, kameň, piesok, škridle atď. - nič z toho si SOSNA nepotrebovala priviezť a výsledkom týchto a ďalších zaujímavých stavebných postupov je nízkorozpočtová a energeticky úsporná budova, ktorá sa teší veľkému záujmu širokého publika.Logo projektu Školské prírodné a terapeutické záhrady organizácie SosnaOrganizácia Sosna sa za zelenším svetom rozbehla tiež s projektom Komunitné záhrady, ktorý sa už teraz teší niekoľkým úspešným realizáciám. Prírodné záhrady, ktoré Sosna pomáha vytvárať a ktoré dlhodobo propaguje, majú jednoznačný prínos pri zachytávaní skleníkových plynov a pri zmierňovaní klimatických zmien v mestách. 

 

UV, o.z.

Občianske združenie bolo založené v roku 2011 so zameraním na kultúrne a ekologické projekty. Pravidelne organizuje bezplatné kultúrne podujatia: UV_festival, Malacká Šošovica

 

UV ZBERY a STROMY je projekt kde sa občianske združenie zaoberá zbieraním toho čo do prírody nepatrí a výsadbou stromov. Dobrovoľníci sa stretávajú a spoločnými silami odstraňujú znečistené miesta v mestách v prírode, likvidujú čierne skládky a sadia stromy.


Návrat hore